Vietnam Japan University

Vietnam Japan University

Vietnam, TP Hà Nội    See a map
Trường Đại học Việt Nhật, Tòa nhà Việt Úc, Đường Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Programs

NO PROGRAM DURATION DEGREE TUITION FEE INFORMATION
{{((page-1) * page_size) + $index + 1}} {{ item.Name }} {{ item.duration.Name }} year {{ item.degreeTraining.Name }} {{ item.TuitionFeeMain | formatPrice }} DETAIL