Electric Power University

ĐHElectronic Technology

Study location Vietnam, TP Hà Nội
Degree Bachelor
Duration 6 year
Tuition fee 25.000.000 vnđ
Study language English
Course code 7510302 - Electronic Technology

Overview

1. Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện t, viễn thông- Mã ngành: 7510302
- Bng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Các chuyên ngành đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật điện t, viễn thông (Thí sinh trúng tuyển vào ngành có thể la chn một trong các chuyên ngành để theo hc)
* Hệ đào tạo cất lượng cao: Điện tử viễn thông
* H
ệ đào tạđại trà:

1. Điện tử viễn thông 2. Kỹ thuật điện t
3. Thiết bị Điện tử y tế4. Điện tử máy tính

5. Điện tử Robot

2. Chuẩn đầu ra

2.1. Kiến thc
- Hi
ểu và vn dng tốt các kiến thức, kỹ thut, kỹ năng và công cụ tiên tiến

trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện t, viễn thông vào công vic chuyên môn;
- Có các ki
ến thc khoa hc tự nhiên để gii các bài toán thuộc lĩnh vực công

nghệ kỹ thuật điện t, viễn thông;
Có hiểu biết về nhng ảnh hưởng, tác động của các giải pháp công nghệ kỹ

thut ti xã hi và toàn cầu;

  • -  Có kiến thc về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công vic.

    2.2. Kỹ năng

  • -  Có khả năng thực hin các thí nghiệm, đo lường; phân tích diễn gii các kết

    quả và ng dng vào ci tiến các quy trình công ngh;

Có khả năng thiết kế các hệ thống, các mạng, các phần t, hoặc các quy trình

công nghệ trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện t, viễn thông;
Có khả năng phát hiện các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện t,

viễn thông; phân tích và giải quyết chúng;
- Có khả năng viết, thuyết trình, sử dng các công cụ biểu đồ, hình nh cho vic

trao đổi thông tin, kiến thức trong môi trường kỹ thut và phi kỹ thut; có khả năngtìm kiếm và sử dng các tài liu kỹ thut phc vụ cho công vic;

- Có khả năng hiểu và vn dng các kiến thc về phân tích và thiết kế mch, lp trình máy tính và sử dng các phần mềm chuyên dng, điện tử tương tự và số và các tiêu chuẩn kỹ thuật điện t, viễn thông để thc hin các công vic lắp đặt, thnghim, vn hành và bảo dưỡng các hệ thống điện t, viễn thông;

- Có khả năng áp dụng các kiến thc khoa hc tự nhiên, toán đại số và lượng giác hoặc cao hơn để thc hin các công vic lắp đặt, thử nghim, vn hành và bodưỡng các hệ thống điện t, viễn thông;

- Có khả năng phân tích, thiết kế và chế to mt hoc mt số các hệ thống sau: hệ thống điện t, hệ thống máy tính, hệ thống viễn thông, hệ thống robot, hệ thốngđiện tử y tế;

- Có khả năng áp dụng các kiến thc và kỹ thut về qun lý dự án trong lĩnh vựcđiện t, viễn thông;

- Có khả năng sử dng mt hoc mt vài công cụ toán học như toán vi phân,tích phân, xác suất, thống kê, các phép biến đổi để hỗ trợ cho vic thiết kế các hthống điện t, viễn thông;

Có năng lực ngoi ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoi ngữ ca Vit Nam.

Comment

Post comment!

List comment ({{ listComment.length }})

{{ item.Contents }}

  • {{ item.CreatedAt | date:"dd/MM/yyyy mm:ss" }}

Email: {{ item.Email }}

Apply now! Vietnam Academic year 2024 /2025

The program has not initiated enrollment

Application deadlines apply to citizens of: ...

Apply now! Vietnam Academic year 2024 /2025

The program has not initiated enrollment

Application deadlines apply to citizens of: ...