Electric Power University

ĐHAutomation Technology

Study location Vietnam, TP Hà Nội
Degree Bachelor
Duration 5 year
Tuition fee 25.000.000 vnđ
Study language English
Course code 7510303 - Automation Technology

Overview

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

1. Ngành Công nghệ Kỹ thuđiều khiển và tự động hóa- Mã ngành: 7510303
- Bng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Các chuyên ngành đào tạo thuc ngành Công nghệ Kỹ thuđiều khiển và Tự động hóa (Thí sinh trúng tuyển vào ngành có thể la chn một trong các chuyên ngành để theo hc)
* Hệ đào tạo chất lượng cao: Công nghệ tự động

* Hệ đào tạo đại trà
1. Công ngh
ệ kỹ thuật điều khiển
2. T
ự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghip
2. Chuẩn đầu ra
2.1. Kiến thc: Hiểu và vn dng tốt các kiến thức, kỹ thut, kỹ năng và công cụ tiên tiếntrong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa vào công vic chuyên môn
2.2. K
ỹ năng:
- Có khả năng áp dụng các kiến thc khoa hc tự nhiên, toán đại số và lượng giác hoc caohơn để thc hin việc đo, phân tích và thiết kế hệ điều khiển tự động. Áp dng các các khái nim về hệ thống số và bộ vi xử lý để thiết kế và tự động hóa quy trình sn xuất
- Có kh
ả năng áp dụng được các khái nim về kiến thc vt lý vào quá trình thiết kế hệ điều khiển. Hiểu và sử dng các bộ điều khiển logic khả trình (PLC), các hệ điều khiển khác(SCADA, DCS, BMS...) trong hệ thống sn xuất công nghip

- Nắm được quy trình thiết kế, vn hành và bảo dưỡng thiết bị tự động hóa. Áp dngđược mt số phần mềm chuyên dụng để phân tích và đánh giá chất lượng hệ thống tự động công nghip
2.3. Năng lực tự chủ và trách nhim
- Hiểu và vn dng tốt các kiến thức, kỹ thut, kỹ năng và công cụ tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện, điện tử vào công vic chuyên môn.
Có khả năng làm việc hiu quả vi vai trò là thành viên hoặc nhóm trưởng trong mt nhóm kỹ thut.
- Có ý th
c không ngng hc hi và trau dồi nghề nghip, có khả năng tự định hướng đểphát triển sự nghip.
Có năng lực ngoi ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoi ngữ ca Vit Nam.

Comment

Post comment!

List comment ({{ listComment.length }})

{{ item.Contents }}

  • {{ item.CreatedAt | date:"dd/MM/yyyy mm:ss" }}

Email: {{ item.Email }}

Apply now! Vietnam Academic year 2024 /2025

The program has not initiated enrollment

Application deadlines apply to citizens of: ...

Apply now! Vietnam Academic year 2024 /2025

The program has not initiated enrollment

Application deadlines apply to citizens of: ...